امریه سربازی مفهوم مهمی است که سازمان وظیفه عمومی کشور به آن پرداخته است و بخشی از قوانین و مقررات این سازمان به موضوع امریه تخصص یافته است. امریه به نوعی راهی برای برقراری تعادل در تعداد نیروهای حاضر در پادگان ها و یگان های نظامی است که البته به نفع سربازان و مشمولان نظام وظیفه است و میتوانند دوره سربازی راحت تری داشته باشند.
اما قبل از هر چیز باید بدانیم که مفهوم امریه چست؟ در پاسخ باید بگوییم که سازمان وظیفه هر ساله خدمت سربازی تعداد زیادی از سربازان و مشمولان با شرایط خاص را به عنوان نیروی کار به سازمان و ارگان های مختلف واگذار می کند. این افراد بایستی دوره دو ساله سربازی را که بدون انجام خدمات رزمی و پست های شبانه و … است در ارگان مربوطه بگذرانند.
لذا با توجه به این مزیت ها هر سال تعداد زیادی از مشمولان خدمت وظیفه به دنبال راهی هستند که به عنوان امریه خدمت کنند.
امریه سربازی، انجام خدمت وظیفه اجباری در ادارات و سازمان ها ی کشور است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قوانین و شرایط پذیرش امریه سربازی می توانید به سایت آویژه ( )