میلگرد های آجدار به علت این که با سطح کار بیشتر درگیر می شود دارای طرفداران بیشتری می باشد. اما باید گفت که قیمت روزمیلگرد در بازار های ساده نیز کاربرد های خاص خود را دارند.
از انواع میلگرد ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • میلگرد کربنی
  • میلگرد مشبک
  • میلگرد های اروپایی
  • میلگرد های ضد زنگ
  • میلگردهای گالوانیزه
  • میلگرد های فایبرگلاس
  • میلگرد های روکش دار

میلگرد های کارخانه امیر کبیر به دلیل ویژگی های خاص خود مشتریان مختص به خودش را هم دارد بنابراین تغییرات قیمت آن می توان برای بسیاری از افراد اهمیت داشته باشت.
شما می توانید قیمت روزانه میلگرد امیر کبیر را در مجموعه ما پیگیری کنید.