میلگردهای فولادی باید تمیز و عاری از پوسته های رنگ ، روغن ، گرد و خاک و هر نوع آلودگی دیگر باشند، زیرا این آلودگی ها سبب کاهش چسبندگی بین بتن و آرماتور می شود .
استفاده از میلگرد های زنگ زده و پوسته پوسته شده کاملاً تمیز شوند .
در این صورت چنانچه ( sand blast) مجاز نیست ، مگر این که با برس زدن یا ماسه پاشی سطح مقطع آرماتور ضعیف شده باشد، سطح مقطع واقعی ضعیف شده ، باید در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد.


میلگردهای فولادی آجدار آهن یا آرماتور ،قیمت روز میلگرد در بازار فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل میلگرد یا سیم می‌باشد و فولاد ، میلگرد نامیده می‌شود.
البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های I شکل ، ناودانی یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.