کشنده امپاور گروه بهمن و یا فوتون آئومان h5 در سال گذشته بصورت انحصاری در شرکت بهمن دیزل تولید و در اسفند ماه 1400 رونمایی شد این کشنده قدرتمند که بصورت اینترنتی به فروش رسید در همان ساعات ابتدایی،...